Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Patiostyl
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Warunki gwarancji

 1. Wszystkie zakupione produkty w sklepie Patiostyl są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta. W całym okresie trwania gwarancji mogą Państwo zgłosić nieprawidłowe działanie zakupionego produktu przy pojawieniu się wad lub usterek, które nie wynikają z niewłaściwego użytkowania.
 2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych sprzedanego produktu.
 3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia produktu do serwisu producenta. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby naprawa przebiegła jak najszybciej.
 4. W przypadku braku możliwości naprawy produktu w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrot gotówki.
 5. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy  jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad, znajdującego się na stronie www.patiostyl.pl reklamacje oraz dostarczenie produktu w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
 6. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.
 7. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
  • własnych prób naprawy lub modyfikowania produktu przez ingerencję osób trzecich
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania produktu
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
  • użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  • wymiany części zużywających się w sposób naturalny
  • uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
  • uszkodzeń wynikających z przeciążenia produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
  • za naprawę gwarancyjną nie uważa się regulacji i dokręcenia połączeń śrubowych
 10. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
 11. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.
 12. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 14. Gwarancja na zakupione produkty obowiązuje tylko na terenie Polski.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl